İnsanlarda cinsel yaşam kalitesinin her açıdan yeterince iyi olması oldukça önemsenir. Çünkü bu konuda güzel bir dengenin bulunması kişileri mental…